За SAP

SAP е в центъра на днешните технологични революции. Пазарен лидер на корпоративните софтуерни приложения, SAP помага на организациите да опростяват своите процеси и генерират нови възможности за иновации и растеж.
Посетете нашия корпоративен сайт за новини, информация за инвеститори и анализатори, кариерни ресурси, история на SAP и др.